• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Arealinnspill til kommuneplanens arealdel Grue kommune

Informasjon og veiledning for å fylle ut skjemaet

Arealinnspill skal sendes inn på dette skjemaet.

Innspill skal være så korte og konkrete som mulig. Alle endringer i arealbruk skal konsekvensutredes etter kravene i plan- og bygningsloven. I arbeidet med kommuneplanens arealdel er det kommunen som er ansvarlig for dette. For å kunne gjøre de nødvendige vurderingene og utredningene, er kommunen avhengig av at innspillene er godt beskrevet og begrunnet. Informasjonen i dette skjemaet skal gi kommunen grunnlag for å vurdere innspillene.

Vi gjør oppmerksom på at arealinnspillene er offentlige og blir publisert på kommunens nettsider.


 

Frist for å sende inn innspill er 9. august 2022.

 

Innspill til nye arealformål skal leveres med utfylt skjema og kart som viser avgrensning av innspillet. Innspill sendes inn digitalt eller per post til Grue kommune, Postboks 94, 2261 Kirkenær.

 

Merk innspillet med Arealinnspill til kommuneplanens arealdel 2023-2035.

 


Hvordan behandler kommunen innspillene?
Arealinnspillene vil bli vurdert opp mot kommuneplanens samfunnsdel og på bakgrunn av  vurderingene som blir gjort i planprosessen.


Planprogrammet inneholder viktig informasjon om planarbeidet, medvirkning, prosess og framdriftsplan. Her framkommer det også hvilke spørsmål som skal besvares etter at arealplanen er ferdig behandlet.


Det er derfor viktig at du setter deg inn i kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi for å kunne vurdere hvordan ditt innspill bidrar til å oppfylle kommunens overordna mål og strategier. Det er ogå viktig at du leser nøye gjennom hele planprogrammet før du begynner å fylle ut skjemaet.


Kommunens første vurdering av innspillene er en «grovsiling», hvor en del av innspillene blir sortert ut. Silingen behandles politisk i utvalg for samfunn og næring. Grovsilingen skjer etter disse kriteriene:


 • Jordvern
 • Nødvendig infrastruktur
 • Beliggenhet (bolig, hytte, næring)
 • Behov for tiltaket
 • Naturmangfold og vernebehov
 • Friluftsliv (allemannsrett)
 • Miljøutfordringer
 • Samfunnssikkerhet (blant annet faresoner for flom og andre risiko- og sårbarhetsforhold)

Alle som sender inn arealinnspill vil få tilbakemelding om resultatet av grovsilingen.

Innspill som tas med videre i prosessen blir utredet nærmere i en konsekvensutredning. Dersom innspillet tas med videre til konsekvensutredning, kan det bli aktuelt at kommunen ber om ytterligere utredninger/beskrivelser. Forslagsstiller vil bli kontaktet dersom dette er aktuelt.


Informasjon
Kommuneplanens samfunnsdel, forslag til planprogram og mer informasjon finner du på kommunens hjemmeside
www.grue.kommune.no

 

Kontaktinfo

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

arealplanlegger Zwestin Gomgom Welfry zwestin.gomgom.welfry@grue.kommune.no

rådgiver plan og utvikling Anita Sæthre Goplen anita.saethre.goplen@grue.kommune.no

avdelingsingeniør Johny Solvang johny.solvang@grue.kommune.no 

 

NB: Tekst i kursiv i boksene er veiledning som du kan slette når du fyller ut informasjonen. For spørsmål som ikke er relevante, kan du skrive «ikke relevant». Du kan også slette siden med veiledning før du sender inn innspillet.
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader